Ülkenin göçmenlik hizmetleri, zengin yatırımcılar için bir kategori altında başvurduğunu söylüyor.