Mevcut protestolara ait olduğunu iddia eden bazı yanıltıcı resim ve video örneklerine baktık.