İngiliz kuvvetleriyle çalışan Afgan tercümanlar, Taliban Afganistan’da ilerlerken İngiltere’ye yerleştirildi.

Yüzlerce Afgan, İngiliz kuvvetleriyle tercüman ve destek personeli olarak çalıştı ve şimdi militanlar tarafından hedef alınabileceklerinden korkuluyor.

Hizmetten ihraç edilenler de dahil olmak üzere tüm tercümanlar yeniden yerleşim için uygun değildir.

BBC, güvenlik nedenleriyle anonimliğini koruyan yeni gelen bir tercümandan haber aldı.