“Mini etek karşıtı” yasa damgalı yasa, Uganda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.