İsveç Akademisi, sömürgeciliğin etkileri hakkındaki yazılarından dolayı onu övdü.