“Kaydedilen her ölümün arkasında, onur ve haklar bakımından özgür ve eşit doğmuş bir insan vardı” dedi. “Kurbanların hikayelerini hem bireysel hem de toplu olarak her zaman görünür kılmalıyız, çünkü bu ölümlerin her birinin adaletsizliği ve dehşeti bizi harekete geçmeye mecbur etmelidir.”