Kuzeydoğu ABD’de Fırtına Ida’nın neden olduğu yıkımın uydu görüntüleri öncesi ve sonrası.