Yıllarca süren gecikmeden sonra Batı Balkan ülkeleri, AB’nin katılım konusunda ciddi olduğuna dair kanıt istiyorlar.