Küresel olarak sele maruz kalan insan sayısı yirmi yılda neredeyse dörtte bir oranında arttı.