Sandy Hook ilkokulundan kurbanların aileleri tüfeğin satışı için Remington’a dava açtı.