Şarkıcı haraç, cinsel istismar ve rüşvetle suçlanıyor; reddettiği suçlamalar.