Muhalifler, planların hükümeti eleştiren bir TV kanalını susturma girişimi olduğunu söylüyorlar.