Nüfus artışı aynı zamanda daha genç nüfusa sahip grupların “başlıca çocuk doğurma yıllarına giren ve sonuç olarak yaşlı nüfuslardan daha hızlı büyüme eğiliminde olan” daha fazla kadına sahip olması gerçeğinden de kaynaklandı. Araştırma, 2020 itibariyle Hinduların ortanca yaşının 29 olduğunu, buna karşılık Müslümanlar için 24 ve Hıristiyanlar için 31 olduğunu söylüyor.