Nathan Paulin, ikonik bir Fransız dönüm noktasına bağlı 70m (230ft) yüksekliğindeki gevşek bir çizgi boyunca yürüyor.