Dava, şirketleri ihmalkar ticari uygulamalar yoluyla kan dökülmesini körüklemekle suçluyor.