Çiftçiler tarafından yaralıları taşımak için kullanılan bir süreçte bazı inekler helikopterle taşınır.