Yeni araştırmalar, yüksek gelirli ülkelerde doğan çocukların, büyükanne ve büyükbabalarına göre iki kat daha fazla aşırı iklim olayı yaşayacaklarını öne sürüyor.

Ancak düşük gelirli ülkelerdeki çocuklar için durum daha kötü olacak. Brüksel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, üç kat daha fazla göreceklerini söylüyor.

BBC’nin nüfus muhabiri Stephanie Hegarty, iklim değişikliğinin yoksulluğu nasıl daha da kötüleştirdiğini araştırıyor.