Hint prensleri genellikle tembel hedonistler olarak klişeleştirildi, ancak ciddi siyasi figürlerdi.