İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ve istihbarat servislerinden bir dizi üst düzey kaynağa atıfta bulunan Haffajee, bu stratejinin bir taslağını çizdi – ayaklanmanın ilk günlerinde KwaZulu-Natal’da görülen nakliye kamyonlarının yakılmasından Durban’daki limandan Güney Afrika’nın ekonomik kalbi Gauteng’e giden kilit yolların engellenmesi. Öneri, bunun zaten kırılgan olan bir ekonomiyi ve dolayısıyla Bay Ramaphosa’nın hükümetini daha da zayıflatmayı ve zayıflatmayı amaçladığı yönünde.