Beyaz azınlık yönetiminin sona ermesinden bu yana yaşanan en kötü huzursuzluk, özellikle kıyı kenti Durban’da derin yaralar bıraktı.