“Utancımı, korkumu, onlarla birlikte hareket etme kararlılığımı ifade ediyorum. [the victims] Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, “böylece görmeyi reddetme, duymayı reddetme, gerçekleri gizleme veya maskeleme arzusu, onları alenen ihbar etme isteksizliği ortadan kalkar” dedi.