Kongo hükümeti tarafından pandemiye yanıt olarak “çok sektörlü komite”, “teknik sekreterlik”, danışma konseyi, başkanlık görev gücü ve koronavirüse karşı ulusal dayanışma fonu dahil olmak üzere uygulamaya konulan “özel yapılar” bütçeleri artırdı ancak başarısız oldu Kongo Araştırma Grubuna göre önceden var olan sorunları çözmek için.