Karar, vergi beyannamelerini kamuya açıklamayan eski cumhurbaşkanına büyük bir yasal darbe oldu.