Reka Gawa, yaklaşık 20 yıl önce ruhani liderle şans eseri bir toplantı yaptıktan sonra Himalaya Cafe’yi açtı.