Bir Teksas yargıcı, yeni başvuranların Çocukluk Çağı Gelişleri için Ertelenmiş Eyleme kaydedilemeyeceğini söyledi.