Endonezya dramatik bir Covid dalgalanması yaşarken, kanıtlanmamış ve yanıltıcı sağlık iddiaları yayılıyor.