İngiltere sosyal ilişki yasalarına son verirken, diğerleri kuralları hafifletirken nasıl bir sonuç aldı?