Yıllık iklim değişikliği zirvesi Glasgow’da yapılıyor – kim gidiyor ve ne tehlikede?