Cezayir’in üçüncü lideri, Cumhurbaşkanı Chadli Bendjedid, huzursuzluğa Cezayir’deki tek parti yönetimine son vererek yanıt verdi. Ancak İslamcı parti Front Islamique du Salut (FIS), yasama seçimlerinde ivme kazandığında, askeri liderlik demokratik süreci kesintiye uğratarak ulusu kanlı bir iç savaşa sürükledi.