Karar, pop yıldızının bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez bir ABD mahkemesine hitap etmesiyle geldi.