Fosil yakıt ihraç eden bir dev olan Avustralya, AB’nin karbon ticareti ücretleri uygulama planının “korumacı” olduğunu söylüyor.