Sel riskleri azaldıkça, yüksek ölüm oranının önlenip önlenemeyeceği soruları gündeme geliyor.