Kabil’in güneybatısındaki Gazne’nin düşmesi, militanları Afgan başkentine yaklaştırıyor.