Covid kurallarına yanıt olarak öğretmenlere yönelik yıldırma ve şiddet tehdidi raporları artıyor.