Jet yakıtının vergilendirilmesini ve 20 yıl içinde benzinli arabaların satışının fiilen yasaklanmasını öneriyor.