Birçoğu Amerika’nın 1975’te Vietnam’dan çekilmesiyle paralellikler kurdu – ama bu adil mi?